• Kontrola kužeľového drviča CH660
  • Kontrola kužeľového drviča CH660
  • Kontrola kužeľového drviča CH660

Kontrola kužeľového drviča CH660

Počiatočné čistenie alebo kontrola, náhodná kontrola môže na prvýkrát nájsť nejaké malé chyby alebo veľké bezpečnostné riziká.Po ich nájdení je možné ich čo najskôr vyriešiť, aby sa predišlo vzniku väčších porúch v budúcnosti.Nehodu je možné eliminovať čo najrýchlejším zistením príznakov nehody.Neviditeľný, táto práca je vlastne jednou z dôležitých prác obsluhy drviča.

1. Skontrolujte, či ložisko výložníka netesní.

2. Otvorte kontrolný otvor na spodnom ráme.

3. Otvorte pozorovacie dvierka vstupného piestu.

4. Skontrolujte hladinu mazania a hydraulického oleja a spätné sitko oleja.

5. Pred spustením stroja sa uistite, že v drviacej dutine nie je žiadny materiál a že na ramene spodného rámu nie je nahromadený materiál.

6. Skontrolujte vôľu klinového remeňa.

7. Skontrolujte uvoľnenie rôznych skrutiek.

8. Vyčistite vložku vzduchového filtra a vložku chladiča chladiča.

9. Pred spustením, po spustení a počas prevádzky skontrolujte rôzne indikácie tlaku a teploty.

10. Skontrolujte, či zvuk drviča a olejovej stanice nie je abnormálny.

 

14Časti kužeľového drviča série CH


Čas odoslania: 23. júna 2021